NoorderStem

Noorderstem is een koor van 20+ enthousiaste mensen die graag samen willen zingen. Na een lang oponthoud door corona, zijn we in september 2022 weer vol goede moed van start gegaan in een ruimere zaal in Leens en met een nieuwe dirigent: Ellen van der Ham. Tegenwoordig repeteren we in Wehe-Den Horn (Kultuurhoes).

Het doel van de vereniging is: “… het serieus beoefenen van de zangkunst onder leiding van een inspirerende dirigent, zulks met name in de (voormalige) gemeente De Marne en omgeving, zodat tevens een rustpunt wordt geboden in de hectiek van het dagelijks leven”. Aldus de statuten.

De wekelijkse repetities vinden plaats in een ontspannen sfeer. We streven ernaar om in ieder geval één keer per jaar een concert te geven. Het is al bijna traditie om een keer per jaar de hele dag te repeteren. Deze KOORDAG wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waaraan iedereen een bijdrage heeft geleverd.

Het repertoire bestond tot nu toe uit muziek uit Oost-Europa en liederen van diverse Europese componisten vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw.

Het koor is in 2015 opgericht op initiatief van de toenmalige dirigent Jan Lameris uit Vierhuizen. Hij was van 2015 tot 2021 dirigent van Noorderstem.